A方案 高分子鏡艷洗車 原價: 1000
車勢會員 $800 / 優惠 200
B方案 超淨光深層美容 原價: 1800
車勢會員 $1500 / 優惠 300
C方案 超淨光拋光護理 原價: 4500
車勢會員 $4000 / 優惠 500
D方案 白晶多層次鍍膜 原價: 30000
車勢會員 $28000 / 優惠 2000