A方案 高分子鏡艷洗車 原價: 1800
車勢會員 $1500 / 優惠 300
B方案 超淨光拋光護理 原價: 5000
車勢會員 $4500 / 優惠 500
C方案 晶鑽多層次鍍膜 原價: 12000
車勢會員 $10800 / 優惠 1200
D方案 晶盾多層次鍍膜 原價: 20000
車勢會員 $18000 / 優惠 2000