A方案 精緻泡沫洗車 原價: 300
車勢會員 $250 / 優惠 50

B方案 高分子鏡艷洗車 原價: 1400
車勢會員 $1200 / 優惠 240

C方案 超淨光基礎護理 原價: 2200
車勢會員 $1800 / 優惠 400

D方案 超淨光拋光護理 原價: 4600
車勢會員 $4000 / 優惠 600